Profesionalnost Predanost Učinkovitost

Obvezno i trgovačko pravo

Ured posebnu pažnju posvećuje svim vrstama ugovornih odnosa, smatrajući ugovorne odnose okvirom koji osiguravaju odgovarajuću pravnu i gospodarsku poziciju klijenta.

Pružamo usluge osnivanja trgovačkih društava, regulaciju svih statusnih promjena bez obzira iz koje osnove proizlaze, te osiguravamo kompletni pravni servis u kreaciji internih akata društava te odnosima između pojedinih tijela društva.

Pravo vezano za investicije u Republici Hrvatskoj

Osiguravamo kompletnu pravnu podršku pri osnivanju ili kupnji trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj uključujući osim osnivanja, izradu svih potrebnih internih akata te kontinuirani pravni servis posebno iz područja trgovačkog i radnog prava.

Stvarno pravo

Ured osigurava pravnu zaštitu u područjima stvarnog prava, posebno pri kupnji/prodaji, zemljišno knjižnom uređenju te zasnivanju svih oblika stvarnog prava.

Obiteljsko pravo

Naše usluge u ovom području obuhvaćaju savjetovanje iz svih područja obiteljskih odnosa te zastupanje u brakorazvodnim parnicama, diobi bračne imovine te postupcima radi odluke o skrbništvu.

Vođenje postupaka (parnica, ovrha, medijacija)

Zastupamo stranke u svim vrstama sporova, na svim sudovima i pred drugim nadležnim tijelima, pri čemu posebno ističemo sklonost i uspješnost u mirnom rješavanju sporova, aktivnoj primjeni medijacijskih tehnika u svim fazama spora odnosno pregovora, te sposobnosti prepoznavanja dvosmjernih interesa i sklapanju nagodbi.

U ovršnim postupcima ključni su individualni pristup i vrijeme. Osiguravamo najbrže i najekonomičnije načine naplate potraživanja.

Ostalo:

Postupci predstečajne nagodbe/stečajni postupci

Kazneni postupci, posebno u području gospodarstva i financija