Category Archives: Uncategorized

Pravni izvori za polaganje Općeg dijela DSI i primjeri pitanja za provjeru znanja

Sustav uvođenja u državnu službu i završnog ispita mora biti jednostavan – tj. organizacijska struktura i odgovornosti u osiguravanju uspješnog uvođenja u službu i polaganja državnog stručnog ispita je rezultat slijeđenja i podržavanja postupka od svih sudionika te posebno kandidata,