Pravni izvori za polaganje Općeg dijela DSI i primjeri pitanja za provjeru znanja

Sustav uvođenja u državnu službu i završnog ispita mora biti jednostavan – tj. organizacijska struktura i odgovornosti u osiguravanju uspješnog uvođenja u službu i polaganja državnog stručnog ispita je rezultat slijeđenja i podržavanja postupka od svih sudionika te posebno kandidata, ispitivača i mentora. Slijedom navedenog postupak polaganja državnog stručno ispita mora biti što određeniji.

Želja nam je da polaganje državnog stručnog ispita bude transparentno, ekonomično, sa što manje stresa za sve sudionike u postupku polaganja državnog stručnog ispita. Stoga je potrebno da kandidati optimalno koriste sve raspoložive resurse (mentorstvo, uvodne programe izobrazbe, pripreme za polaganje državnog stručnog ispita ) te predviđene on line materijale.

Kako bi pridonijeli uspješnijoj pripremi za polaganje Općeg dijela državnog stručnog ispita, naročito za kandidate koji obavljaju službu odnosno osposobljavaju se za obavljanje službe na regionalnoj razini u dislociranim ustrojstvenim jedinicama na web stranicama Ministarstva uprave biti će dostupni on – line:

propisi za polaganje državnog stručnog ispita, koji predstavljaju obvezni ispitni sadržaj utvrđen Programom općeg dijela državnog stručnog ispita, te pročišćeni tekstovi propisa kao tehničko pomagalo koje će omogućiti sagledavanje određene zakonske materije na jednom mjestu,
liste s primjerima pitanja i odgovora za provjeru znanja po predmetima utvrđenim Programom općeg dijela državnog stručnog ispita,
priručnici za polaganje Općeg dijela državnog stručnog ispita za predmete utvrđene Programom općeg dijela državnog stručnog ispita.

Navedeni materijali biti će dostupni on – line sukcesivno u vremenskom slijedu kako budu izrađivani od strane članova državne ispitne komisije i službenika Ministarstva uprave te će se trajno prilagođavati temeljem izmjena i dopuna propisa i dobivenih povratnih informacija kandidata o korisnosti on – line materijala.
U tijeku je usklađivanje pitanja i odgovora sukladno izmjenama i dopunama propisa po predmetima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *